Alla är med

Som ett ledande matföretag måste vi på Atria ta ansvar. Det lyckas vi med genom att bryta ner vårt hållbarhetsarbete till alla olika affärsdelar och funktioner.

Atrias hållbarhetsarbete

Ansvaret ligger inte bara på ledningens agenda. Det kan handla om att göra små saker som att släcka ner lokaler som inte används eller att stänga dörren ordentligt till ett kylrum, till stora saker som att byta från olje- till pelletspanna och övergå till 100% grön el.

Läs om hur Atria tar ansvar här 

Läs Atrias senaste hållbarhetsrapport här

Vårt ansvar för jordklotet

Att producera och leverera mat belastar miljön – det vet vi. Därför är vårt främsta mål att uppnå en koldioxidneutral livsmedelskedja, vår produktion och distribution ska alltså inte orsaka ett överskott av växthusgas i atmosfären. För att nå målet har vi fem fokusområden:

  1. Minska koldioxidutsläppen
  2. Förnybara energikällor
  3. Effektivisera energi- och vattenförbrukningen
  4. Miljövänliga förpackningar
  5. Halvera matsvinnet till 2030

Läs mer här

Natur 1920x1080.jpg

Vårt ansvar för produkten

Som ett ledande livsmedelsföretag är det vårt självklara ansvar att sätta produktsäkerheten och konsumentens trygghet i första hand. Vi har full spårbarhet på våra produkter och har som mål att erbjuda full transparens utåt till konsumenten på förpackningen. Vi har en nollvision när det kommer till användning av antibiotika och djuromsorgsincidenter.

Läs mer här

Vårt ansvar för människor

Med säkert producerad och näringsriktig mat skapar vi matglädje för varje tillfälle. Det här lyckas vi med genom välmående och trygg personal. En säker arbetsmiljö och en plats med utrymme för utveckling är därför väsentligt för vår verksamhet. 

Läs mer här

Ett gott företag

Som det stora företag vi är så vill vi föregå med gott exempel. Att följa lagar och regler är lika självklart för oss som att vi lyssnar på våra intressenter och de krav de ställer. För oss hänger lönsam tillväxt ihop med etik och värdeskapande partnerskap. Att vara ett gott företag innebär också att vi tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av våra affärer. Vi kräver också att våra affärspartners följer liknande principer i sin verksamhet. 

Läs mer här

arno-smit-lzbFllF05XY-unsplash.jpg